Det er 4 ganger mer sannsynlighet for at en kunde kjøper et produkt eller en tjeneste som "snakker" kundens språk.