Bøker

Folium Forlag jobber med litterære prosjekter, og har spesialisert seg innen leksikografi og grammatikk.

Folium Forlag utga den første Portugisisk-Norsk Stor ordbok, José Aurélio Rodrigues, ISBN: 978-82-7995-003-6

Vi var også først ute på markedet med Portugisisk-Norsk / Norsk-Portugisisk Praktisk ordbok, José Aurélio Rodrigues, ISBN: 978-82-7995-010-3

I tillegg har vi utgitt en Portugisisk-Norsk / Norsk-Portugisisk lommeordbok, José Aurélio Rodrigues, ISBN: 978-82-7995-008-7

Alle disse verkene er resultatet av langvarig og nøyaktig etterforskningsarbeid som inkluderer portugisisk for Portugal, Brasil og PALOP.

Folium Forlag har også satset på oversettelse og utgivelse av klassiske portugisiske forfattere, som for eksempel Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz og Mário de Sá Carneiro.
Du kan bestille bøker fra oss ved å fylle ut bestillingsskjemaet for bøker.

For sin innovasjon og sitt engasjement har Folium Forlag fått støtte av:
– Instituto Camões (Ministério dos Negócios Estrangeiros), leksikografi,
– Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (Ministério da Educação), oversettelse av portugisiske klassikere,
– Det faglitterære fond, leksikografi og grammatikk.